Κίνηση Οχημάτων με Φυσικό Αέριο

Κίνηση Οχημάτων με Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο για την κίνηση οχημάτων (CNG-Compressed Natural Gas)είναι μίγμα υδρογονανθράκων αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, διαφεύγει εύκολα από κλειστούς χώρους και αποθηκεύεται σε δεξαμενές υπό πίεση περίπου στα 200 bar.Το φυσικό αέριο κίνησης δεν

Περισσότερα