Η ενεργειακή πολιτική ως βασικός παράγοντας οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας

Η ενεργειακή πολιτική ως βασικός παράγοντας οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας

Στην ανάπτυξη με βασικό πυλώνα την ενέργεια προσβλέπει η κυβέρνηση, κατεύθυνση η οποία έχει γίνει αισθητή τόσο από τις πρωτοβουλίες συνεργασίας για την υλοποίηση των έργων υποδομής και από τις πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα αυτό. Αυτή η πολιτική

Περισσότερα

Έμπρακτες πρωτοβουλίες για την κοινωνία και το περιβάλλον με συνέπεια και συνέχεια από την ΔΕΠΑ

Έμπρακτες πρωτοβουλίες για την κοινωνία και το περιβάλλον με συνέπεια και συνέχεια από την ΔΕΠΑ

Η εταιρική ευθύνη και η κοινωνική ηθική έχουν ενταχθεί επισήμως στα προγράμματα των μεγάλων επιχειρήσεων ως απάντηση του καθολικού αιτήματος για επιστροφή πόρων στο περιβάλλον και την κοινωνία. Πολλές είναι οι εταιρείες που διακηρύσσουν την υιοθέτηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Περισσότερα

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση… του φυσικού αερίου

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση… του φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο αποτελούσε κάποτε μια εναλλακτική, άτυπη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, την βιομηχανία και τις μεταφορές. Ωστόσο, η ραγδαία επιδείνωση της αλλαγής του κλίματος επέβαλε τα τελευταία χρόνια υποχρεωτικές εθνικές και διεθνείς πολιτικές για την διεύρυνση

Περισσότερα

Η «πράσινη» τεχνολογία στα αυτοκίνητα!

Η «πράσινη» τεχνολογία στα αυτοκίνητα!

Η μεγάλη αύξηση της βενζίνης, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η περιβαλλοντική ευαισθησία, που έχει αρχίσει να καλλιεργείται στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη, στρέφει αρκετούς στην «πράσινη» τεχνολογία, που έως κάποιον βαθμό είναι συνυφασμένη και με την οικονομία. Μέχρι σήμερα,

Περισσότερα

Μετατρέποντας το τηγανέλαιο σε βιοκαύσιμο

Μετατρέποντας το τηγανέλαιο σε βιοκαύσιμο

Υψηλής ποιότητας καύσιμο, με χαμηλό κόστος παραγωγής και ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση: το βιοκαύσιμο που ακούει στο όνομα, τηγανέλαιο. Η πρώτη ύλη είναι το χρησιμοποιημένο λάδι τηγανίσματος και τα οφέλη ξεκινούν ήδη από εδώ: Προϊόν προς απόρριψη, εάν το τηγανέλαιο απελευθερωθεί

Περισσότερα

Μεγάλη η διείσδυση των εναλλακτικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε.

Μεγάλη η διείσδυση των εναλλακτικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε.

Ταχύτατα διεισδύουν τα αυτοκίνητα AFV (Alternative Fuel Vehicle) στην Ευρώπη και συνακόλουθα και στη χώρα μας, αν και με πολύ μικρότερους αριθμούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) η αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2015

Περισσότερα