Το φυσικό αέριο δίνει «αέρα» στην τουριστική ανάπτυξη

Το φυσικό αέριο δίνει «αέρα» στην τουριστική ανάπτυξη

«Αέρα» ανάπτυξης δίνει στον τουρισμό το φυσικό αέριο με τις τουριστικές επιχειρήσεις όπως είναι τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία αλλά και τις μεταφορές να στρέφονται στο οικονομικό «πράσινο» καύσιμο. Φυσικό αέριο στα εστιατόρια Βασικός παράγοντας επιτυχίας για ένα εστιατόριο αποτελεί

Περισσότερα