Athens Natural Gas Forum (6/2014)

Athens Natural Gas Forum (6/2014)

Το Athens Natural Gas Forum 2014: Ενεργειακή Ασφάλεια, Ανάπτυξη και Διακρατικές Συνεργασίες, διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA), την SGT Symeon GTsomokos S.A. και την Boussias Communications.

Στο πλαίσιό του Έλληνες και διεθνείς θεσμικοί εκπρόσωποι, μέλη του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, διεθνείς εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και επιχειρηματίες θα ανταλλάξουν απόψεις και τεχνογνωσία για θέματα όπως:

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος και πύλη εισόδου της ενέργειας στην Ευρώπη, το Φυσικό Αέριο ως πυλώνας ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της αγοράς, στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές, Αγωγοί (TAP, IGB, EastMed), Σταθμοί Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης (Terminals), FSRUs, κ.ά., ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια, εξόρυξη Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα – Κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athensnaturalgas.gr