CNG – Κίνηση Με Φυσικό Αέριο

CNG – Κίνηση Με Φυσικό Αέριο

Τώρα «η οικονομία κινείται» και για τους Diesel Κινητήρες!

Η εταιρεία μας, πρωτοπόρος πάντα των εξελίξεων στο χώρο του αυτοκινήτου, έχει δημιουργήσει ήδη τις κατάλληλες υποδομές – βάσει των πιο αυστηρών προτύπων ποιότητας- ώστε να υποδεχθεί οχήματα όλων των τύπων με σκοπό την μετατροπή τους σε αεριοκίνητα.

Θα πρέπει να διευκρινηστεί ότι όλο το τεχνικό προσωπικό της Autogas Τsopelogiannis, διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων.Επίσης άπαντα τα συστήματα CNG που προτείνονται στο κοινό προς μετατροπή των αυτοκινήτων του, είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαική Ένωση, φέροντας την ειδική πιστοποίηση R110, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια αλλά και ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Εισαγωγή

Μετά την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργείο Υποδομών που απελευθερώνει την αεριοκίνηση στην Ελλάδα, ανοίγει και τυπικά πλέον ο δρόμος για τη περαιτέρω μείωση στο κόστος χρήσης των οχημάτων.

H χρήση του φυσικού αέριου στην κίνηση, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε παγκόσμια κλίμακα, αφού με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις, στην Ευρώπη κυκλοφορούν περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο οχήματα, ενώ σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια.

Στην Ελληνική Επικράτεια, η χρήση του στις μεταφορές είναι γνωστή από το 2001, όταν το αέριο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα λεωφορεία και στα απορριμματοφόρα. Σήμερα η ΔΕΠΑ τροφοδοτεί με συμπιεσμένο αέριο περισσότερα από 600 λεωφορεία ΟΣΥ και 102 απορριμματοφόρα δήμων, η τροφοδοσία των οποίών γίνεται μέσω δύο σταθμών στις περιοχές της Ανθούσας και των Ανω Λιοσίων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης. Είναι ένα μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο.

Έχει υψηλό αντικροτικό βαθμό με 130 οκτάνια, όντας το πλέον κατάλληλο καύσιμο για κινητήρες υψηλής συμπίεσης. Ο μεγάλος αυτός αριθμός οκτανίων δε, αποκλείει τις αυταναφλέξεις.

Κάνει εξαιρετικά καθαρή καύση αλλά σε αντίθεση με το LPG παραμένει σε αέρια μορφή υπό πίεση, κι έτσι δεν μπορεί να αποθηκευθεί σε μεγάλες ποσότητες σε δεξαμενές. Καίγεται πιο αργά από τη βενζίνη και το υγραέριο, κάτι που το κάνει να θεωρείται το πλέον ασφαλές καύσιμο. Σε αυτό συντελεί και η χαμηλή του πυκνότητα που το ωθεί προς τα πάνω σε περίπτωση διαρροής .

Κατανάλωση

To φυσικό αέριο ως μικρομοριακό καύσιμο και εξαιρετικά καθαρό, κάνει πλήρη καύση και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ CNG
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ : ΒΕΝΖΙΝΑΣ , DIESEL, LPG & CNG

Τιμή

Η οδήγηση με φυσικό αέριο, εξασφαλίζει σημαντική μείωση στο κόστος κίνησης ανά χιλιόμετρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% χαμηλότερη από εκείνη της βενζίνης, 35% από εκείνη του diesel, και 15% ένταντι του υγραερίου, εξασφαλίζοντας ραγδαία εξοικονόμηση χρημάτων σε όποιον το χρησιμοποιεί. Η εξοικονόμηση που πετυχαίνουμε σε σχέση με την βενζίνη είναι περίπου 70% και σε σχέση με το υγραέριο περίπου 25%.

Περιβάλλον

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η χρήση του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση, συμβάλει δραματικά στη μείωση των εκπεμπομένων ρύπων,δικαιολογώντας έτσι την ευρεία χρήση του στις αναπτυγμένες και περιβαλλοντικά φιλικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνει:

 • Μείωση των εκπομπών μη-μεθανιούχων υδρογονανθράκων μέχρι και 80%
 • Ελαχιστοποίηση και έως και μηδενισμό των εκπομπών καρκινογόνων αρωματικών και πολυκυκλικών υδρογονανθράκων
 • Μείωση των εκπομπών ΝΟx μέχρι και 85%
 • Μείωση των εκπομπών CO περισσότερο από 90%
 • Μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι και 20%
 • Μείωση του σχηματισμού όζοντος (νέφους) κατά 80-90%
 • Μείωση των εκπομπών λεπτών σωματιδίων (PM) μέχρι και 99%

Τροφοδοσία

Ένα από τα βασικά προβλήματα που πλήτει την χρήση του φυσικού αερίου στην κίνηση, είναι τό δίκτυο τροφοδοσίας του.

Μέχρι σήμερα, μόνο δύο πρατήρια στην Αττική, είχαν τη δυνατότητα να ανεφοδιάζουν οχημάτα με φυσικό αέριο κίνησης. Αυτά βρίσκονται στις περιοχές των Ανω Λιοσίων και της Ανθούσας ενώ το δεύτερο λειτουργεί και ως πρατήριο λιανικής πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης.

Μετά την προσφατη αναγγελία της όμως η ΔΕΠΑ, δεσμεύεται να υλοποιήσει σχέδιο επέκτασης του δικτύου της, αποσκοπώντας στην ακόμη ταχύτερη διάδοση του φυσικού αερίου ως καυσίμου κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζει να αναπτύξει ένα δίκτυο πρατηρίων φυσικού αερίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο,ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό,θα τοποθετήσει αντλίες φυσικού αερίου σε 15 ήδη υπάρχοντα πρατήρια στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Ασφάλεια

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει διαγράψει μακρά ιστορία στην Ευρώπη, που υπερβαίνει τα 70 χρόνια.

Από τεχνικής πλευράς, το φυσικό αέριο έχει υψηλό αντικροτικό βαθμό με 130 οκτάνια, γεγονός που αποκλείει τις αυταναφλέξεις και το κατατάσσει ως το ασφαλέστερο καύσιμο κίνησης.

Επιπλέον, οι δεξαμενές αποθήκευσής του, κατασκευάζονται κάτω από τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η επικείμενη νομοθεσία απαιτεί την ειδική έκγριση -τύπου R110-, για οποιοδήποτε σύστημα κίνησης με φυσικό αέριο τοποθετείται σε όχημα, διασφαλίζοντας έτσι τις μέγιστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Μετατροπή

Οι μετατροπές κινητήρων πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων. Στα τροποποιημένα οχήματα που θα κινούνται με CNG, θα πραγματοποιείται έλεγχος διασκευασμένου κινητήρα από τα ΚΤΕΟ, όπως ήδη συμβαίνει στις μετασκευές οχημάτων σε υγραεριοκίνητα.

Αναφορικά με το κόστος μετατροπής ενός αυτοκινήτου σε αεριοκίνητο, αυτό κρίνεται -τουλάχιστον επί του παρόντος- ιδιαίτερα υψηλό, συγκριτικά βέβαια με το κόστος μετατροπής σε υγραεριοκίνητο.

Τοποθέτηση δεξαμενών

Ένα από τα πρακτικά εμπόδια που συναντώνται κατά την μετατροπή ενός αυτοκινήτου με συστήματα CNG, είναι το γεγονός ότι η δεξαμενή ή η συστοιχία δεξαμενών πρέπει να είναι 3,2 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του υγραερίου και 3,7 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της βενζίνης, για να επιτευχθεί ισοδύναμη αυτονομία. Αυτό προκύπτει λόγω της δυσκολίας υγροποίησης του φυσικού αερίου, για την οποία η κρίσιμη θερμοκρασία είναι οι -162οC. Πρακτικά , αυτό σημαίνει ότι σε μία δεξαμενή φυσικού αερίου, όγκου 50 λίτρων, η οποία ζυγίζει 49 kg , συμπιέζονται 11 mᵌ φυσικού αερίου, σε πίεση 200 bar . Αυτή η ποσότητα φυσικού αερίου, ισοδυναμεί περίπου, με 11 λίτρα βενζίνας . Με την παραπάνω ποσότητα αερίου καυσίμου, ένα αυτοκίνητο 2000 CC , διανύει περίπου 90 ÷ 110 χλμ . Από την παραπάνω ιδιομορφία των δεξαμενών φυσικού αερίου, συνεπάγεται η σημαντική μείωση στον ωφέλιμο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ CNG

Τύποι δεξαμενών

Για την αποθήκευση του CNG στα οχήματα διαφόρων κατηγοριών (επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία), χρησιμοποιούνται κυλινδρικές δεξαμενές με αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής.

Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι κυλινδρικών δεξαμενών:

 1. Αποτελούνται από 100% μέταλλο ως υλικό κατασκευής, που μπορεί να είναι χάλυβας ή αλουμίνιο. Αποτελούν τον πιο κοινό τύπο φιάλης.
 2. Τα υλικά κατασκευής τους είναι: ο εσωτερικός πυρήνας της κυλινδρικής επιφάνειας από συνθετικό υλικό (45% του βάρους) και η εξωτερική του επένδυση από μέταλλο (55% του βάρους).
 3. Τα υλικά κατασκευής τους είναι: εξωτερική μεταλλική λεπτή επένδυση (20% του βάρους), συνθετικό υλικό (80% του βάρους).
 4. Αποτελούνται 100% από συνθετικό υλικό (κύλινδρος από 100% ανθρακονήματα και επένδυση από άνθρακα η πλαστικό). Πρόκειται για ελαφριά αλλά κοστοβόρα δεξαμενή.

Συμπεράσματα

Το CNG αποτελεί το πλέον οικονομικό, περιβαλλοντικά φιλικό και ασφαλές καύσιμο.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί άριστη επιλογή για οχήματα με μεγάλο μέγεθος δεξαμενών, όπως λεωφορεία, απορριμματοφόρα και φορτηγά. Επίσης είναι το ιδανικό εναλλακτικό καύσιμο για τα αυτοκίνητα diesel .

Το φυσικό αέριο δε συνιστάται σε βενζινοκίνητα μικρά ή μεσαία αυτοκίνητα που διανύουν αρκετά χιλιόμετρα ημερησίως, άρα χρειάζονται μεγάλη αυτονομία. Επίσης δεν συνιστάται σε βενζινοκινητα οχήματα που κάνουν αρκετά ταξίδια, δεδομένου ότι η συστοιχία δεξαμενών καταλαμβάνει σχεδόν όλο το χώρο αποσκευών.