Δέκα εναλλακτικά καύσιμα για αυτοκίνητα

Δέκα εναλλακτικά καύσιμα για αυτοκίνητα

Πόσο βιώσιμη είναι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα αυτοκίνητα;

Παρότι οι νέες τεχνολογίες εξόρυξης πετρελαίου φέρνουν στην επιφάνεια νέα κοιτάσματα κρατώντας τις τιμές των καυσίμων χαμηλές, η ζήτηση για οχήματα που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η αυστηροποίηση της  περιβαλλοντικής νομοθεσίας έχουν καταστήσει προτεραιότητα την εύρεση εναλλακτικών καυσίμων για τα συμβατικά οχήματα τόσο για τις αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και για τους καταναλωτές.

Όμως προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί κανείς; Αναλόγως των απαιτήσεων σε αποδοτικότητα, της χρήσης του οχήματος, του κόστους και πολλών άλλων παραμέτρων, υπάρχουν αρκετά καύσιμα εναλλακτικά προς τους βενζινοκινητήρες.

Έχοντας αυτό κατά νου, ας δούμε ορισμένα από τα εναλλακτικά αυτά καύσιμα μαζί με τις προβλέψεις για τη μελλοντική χρήση τους.