Φυσικό αέριο και σε πετρελαιοκίνητα…

Φυσικό αέριο και σε πετρελαιοκίνητα…

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας, η οποία πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο φυσικό αέριο και ως καύσιμο κίνησης.

Μετά την αλλαγή στη νομοθεσία που επιτρέπει τη μετατροπή οχημάτων βενζίνης να μπορούν να κυκλοφορούν και με φυσικό αέριο CNG, σύντομα θα επιτραπεί και η μετατροπή των πετρελαιοκίνητων.
Η διαφορά μεταξύ των δύο, έγκειται στο γεγονός ότι τα πρώτα λειτουργούν ως Bi-Fuel, δηλαδή με εναλλαγή του ενός καυσίμου (βενζίνη) στο άλλο (φυσικό αέριο), με διακόπτη ή αυτόματα αν τελειώσει το ένα ντεπόζιτο, ενώ στα πετρελαιοκίνητα θα λειτουργεί ως Dual-Fuel με παράλληλη χρήση των δύο καυσίμων, πετρελαίου και φυσικού αερίου (διαφορετικά ντεπόζιτα), με το μίγμα να καθορίζεται ανάλογα τον εγκέφαλο του κινητήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.driveandtravel.gr