Το υδρογόνο ως καύσιμο για το μέλλον

Το υδρογόνο ως καύσιμο για το μέλλον

Το υδρογόνο είναι το τρίτο πιο άφθονο στοιχείο στον πλανήτη μας, κυρίως υπό τη μορφή νερού και υδρογονάνθρακων τύπου CxHy, ενώ έχει και την υψηλότερη αναλογία ενέργειας προς βάρος από όλα τα καύσιμα.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το υδρογόνο κατά την καύση του παράγει απλά και μόνο νερό με την χημική αντίδραση: 2Η2 + Ο2 2Η2Ο + 567 kJ

Σήμερα το υδρογόνο παίζει μεν ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία της ενέργειας, αλλά αυτός ο ρόλος περιορίζεται αποκλειστικά σχεδόν στη χημική βιομηχανία, (αποθείωση των καυσίμων κατά τη διύλιση του πετρελαίου, σύνθεση χημικών προϊόντων κυρίως αμμωνίας, ηλεκτρονικά, βιομηχανία γυαλιού, χάλυβα, τροφίμων κλπ.), ενώ σπάνια χρησιμοποιείται σαν καύσιμο. Και αυτό διότι εκτός από την έλλειψη υποδομών που θα υποστήριζαν την ευρεία χρήση του, υπάρχει μία μόνιμη προκατάληψη ότι το υδρογόνο είναι επικίνδυνο και ανασφαλές τόσο κατά την χρήση όσο και κατά την αποθήκευση και μεταφορά του.

Όμως, αποδεικνύεται ότι σε τυχόν διαρροή και ανάφλεξη αν συγκρίνουμε υδρογόνο και βενζίνη το υδρογόνο ανεβαίνει (ως ελαφρύτερο του αέρα) και διασκορπίζεται στην ατμόσφαιρα καιγόμενο προς τα πάνω (δύσκολα δημιουργούνται οι απαιτούμενες συγκεντρώσεις για έκρηξη), ενώ η βενζίνη δεν διαχέεται και καίγεται στο σημείο διαρροής αποδίδοντας δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις ( CO , CO2 κλπ.).

Όσο για την αποθήκευσή του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, ήδη προτείνονται πολλές εφικτές και ασφαλείς λύσεις όπως: Αποθήκευση: α) με τη μορφή μεθανόλης, β) σε δεξαμενές υψηλής πίεσης, γ) σε υγρή κατάσταση (-253 οC) σε ειδικές δεξαμενές, δ) με τη μορφή μεταλλικών υδριδίων, και ε) σε νανοσωλήνες άνθρακα Για δε τη μεταφορά του προτείνονται αγωγοί, και οχήματα μεταφοράς, αλλά και …επιτόπια παραγωγή!

Σήμερα το υγρό υδρογόνο είναι βέβαια ένα πλεονεκτικό καύσιμο πυραύλων, όμως στην αέρια μορφή του ίσως γίνει το υπ’ αριθμόν 1 καύσιμο του 21ου αιώνα! Τα πλεονεκτήματα του πολλά:

  1. Εξοικονόμηση έως και 50% στο καύσιμο κάθε κινητήρα. Αυτό ισχύει και για τις δύο κινήσεις σε επίπεδο πόλης καθώς και για ταξίδι σε εθνικές οδούς.
  2. Αυξάνει την δύναμη και τις επιδόσεις του οχήματός σας. Μόλις τοποθετήσετε το σύστημα υδρογόνου, θα ενισχυθεί η δύναμη, και η απόδοση του κινητήρα σας.
  3. Μειώνει τις εκπομπές CO2 δηλαδή τα επιβλαβή καυσαέρια που απεκκρίνει ο κινητήρας μας έως και 80%.
  4. Μειώνει τη θερμοκρασία του κινητήρα. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα σας αφού η καύση γίνετε σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
  5. Καταργεί τα κατάλοιπα άνθρακα του κινητήρα σας και αποτρέπει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που συσσωρεύονται.
  6. Χαμηλότερος θόρυβος του κινητήρα 25% – 30%. Το υδρογόνο επιδρά στον κύκλο καύσης. Ο κινητήρας θα ακούγεται πολύ πιο ήσυχα από ότι πριν. Αυτό οφείλεται στην λιγότερη καύση του αυτοκινήτου σας.