Μεγάλη η διείσδυση των εναλλακτικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε.

Μεγάλη η διείσδυση των εναλλακτικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε.

Ταχύτατα διεισδύουν τα αυτοκίνητα AFV (Alternative Fuel Vehicle) στην Ευρώπη και συνακόλουθα και στη χώρα μας, αν και με πολύ μικρότερους αριθμούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) η αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 έφθασε το 28,8%.

Στην χώρα μας σε απόλυτους αριθμούς έχουμε 291 AFV το πρώτο τρίμηνο, έναντι 135 το 2014. Από αυτά τα 291 οχήματα, τα 205 είναι υβριδικά, τα 80 φυσικού αερίου ή υγραερίου και μόλις τα 6 ηλεκτρικά.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πωλήθηκαν 144.421 οχήματα εναλλακτικών καυσίμων. Πρώτη αγορά είναι αυτή της Ιταλίας (60.952 οχήματα), όπου το κοινό «λατρεύει» τα αυτοκίνητα φυσικού αερίου. Οι περισσότερες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων καταγράφησαν στη Μ. Βρετανία (8.026) και υβριδικών (όχι τεχνολογίας plug-in) στη Γαλλία (13.690).