Μετατρέποντας το τηγανέλαιο σε βιοκαύσιμο

Μετατρέποντας το τηγανέλαιο σε βιοκαύσιμο

Υψηλής ποιότητας καύσιμο, με χαμηλό κόστος παραγωγής και ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση: το βιοκαύσιμο που ακούει στο όνομα, τηγανέλαιο.

Η πρώτη ύλη είναι το χρησιμοποιημένο λάδι τηγανίσματος και τα οφέλη ξεκινούν ήδη από εδώ: Προϊόν προς απόρριψη, εάν το τηγανέλαιο απελευθερωθεί στο περιβάλλον, μολύνει το πόσιμο και θαλασσινό νερό, διαταράσσοντας και την οικολογική ισορροπία του συστήματος, στο οποίο απορρίπτεται. Για το λόγο αυτό, μετατροπή του σε καύσιμο έχει ουσιαστικά οφέλη, καθώς ανακυκλώνει ένα δυνητικά επιβλαβές υλικό. Επιπλέον, δεν ανταγωνίζεται τις διατροφικές καλλιέργειες, όπως  συμβαίνει με τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από καλλιέργειες φυτών και που ήδη δημιουργούν προβλήματα αποψίλωσης δασών και δέσμευσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Τα οικονομικά οφέλη είναι εξίσου σημαντικά: η πρώτη ύλη έχει  εξαιρετικά χαμηλό κόστος – ουσιαστικά, το κόστος περισυλλογής της. Η διαδικασία παραγωγής δεν απαιτεί ιδιαίτερες εγκαταστάσεις, και άρα και επενδύσεις, πέρα από αυτές που υπάρχουν ήδη και χρησιμοποιούνται στα διυλιστήρια για την επεξεργασία των ορυκτών καυσίμων. Και τέλος, το ντίζελ που παράγεται είναι 20% πιο αποδοτικό από το συμβατικό ντίζελ κίνησης!

Η τεχνολογία για την παραγωγή του καινοτόμου αυτού ντίζελ βασίζεται στην καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία τηγανέλαιων και τη μετατροπή των λιπαρών οξέων τους σε παραφίνες και ναφθένια. Η συνολική διεργασία έχει υψηλό βαθμό μετατροπής, που ξεπερνά το 90%. Το νέο βιοκαύσιμο έχει υψηλότερο αριθμό κετανίου και υψηλότερη θερμογόνο δύναμη.

Τα παραφινικά βιοκαύσιμα, αυτά δηλαδή που, σε αντίθεση με εκείνα που προέρχονται από καλλιέργειες δεν περιέχουν οξυγόνο, θεωρούνται παγκοσμίως το μέλλον της κίνησης, όχι μόνο από τους επιστήμονες, αλλά και από τις καταναλώτριες εταιρίες.