Μειωμένη ασφάλεια

Μειωμένη ασφάλεια

Η μηχανοκίνηση παρά τα όποια πλεονεκτήματα έχει αποφέρει στην ανάπτυξη, έχει συμβάλει στην δημιουργία μιας εκτεταμένης πανδημίας που προκαλείται από τον αριθμό των τραυματισμών και των θανάτων από τα οδικά ατυχήματα. Συγκεκριμένα τα οδικά ατυχήματα είναι η τέταρτη πιο συχνή αιτία θανάτου για το 2001
Όπως είναι λογικό, η μεταφορική δραστηριότητα που αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για την λειτουργία μιας πόλης, έχει επιφέρει το αίσθημα της μειωμένης ασφάλειας και στου κατοίκους μεγάλων αστικών κέντρων αφού οι ταχύτητες κίνησης των οχημάτων και οι ανεπαρκείς σε πολλές περιπτώσεις υποδομές για τους πεζούς, έχουν μετατρέψει την συνύπαρξη των κατοίκων με τα οχήματα σε ιδιαίτερα επικύνδυνη κατάσταση και πολλές φορές θανατηφόρα (Wright, 2005).

http://cityforpeople.blogspot.gr/2009/04/blog-post_07.html