Συνάντηση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων Αντώνη Καφετζόπουλο

Συνάντηση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων Αντώνη Καφετζόπουλο

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, συναντήθηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας, Αντώνη Καφετζόπουλο, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της συνεργασίας του ΥΠΕΝ με το Δήμο Αθηναίων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την αναβάθμιση μέσω αυτής, της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης της Αθήνας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους το ΥΠΕΝ και ο Δήμος Αθηναίων θα προχωρήσουν στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στον αστικό ιστό, εξασφαλίζοντας τη μείωση της ατμοσφαιρικής και ακουστικής ρύπανσης και βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της προσβασιμότητας και η μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης θα δημιουργήσει νέες οικονομικές δυνατότητες και αύξηση των θέσεων εργασίας.