Φυσικό αέριο κίνησης: «Πράσινο» χρώμα στην ανάπτυξη

Φυσικό αέριο κίνησης: «Πράσινο» χρώμα στην ανάπτυξη

Η πράσινη ανάπτυξη ενισχύεται απ ό περιβαλλοντικές πολιτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπως είναι τα όρια ρύπανσης, οι εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης, οι περιβαλλοντικοί φόροι, οι επιδοτήσεις για επενδύσεις σε πράσινες μεθόδους παραγωγής, το οικολογικό αποτύπωμα κ.λπ.

Οι μεταφορές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση καυσίμων καθώς στις μέρες μας ένας σημαντικός αριθμός οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων δημιουργεί στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανάγκες και επιθυμίες για μετακινήσεις ή μεταφορές αγαθών οι οποίες εξυπηρετούνται κυρίως από την χρήση ιδιωτικών ή δημόσιων μηχανοκίνητων συστημάτων μεταφοράς. Οι πολυποίκιλες ανάγκες στις μεταφορές επιφέρουν επιπτώσεις όπως είναι:

 • το 10% του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου να λειτουργεί καθημερινά σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης
 • οι πολίτες της ΕΕ να κάνουν κατά μέσο όρο 1000 μετακινήσεις τον χρόνο (οι μισές είναι μικρότερες των 5 χλμ)
 • οι μεταφορές να ευθύνονται περίπου για το 28% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (το 40% παράγεται από τις αστικές μεταφορές), ενώ έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην ηχορύπανση και την μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος (π.χ πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βενζόλιο, καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος)
 • η ανοδική πορεία των τιμών των καυσίμων κίνησης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος των μεταφορών και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη.

Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης με φυσικό αέριο

Μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να είναι ικανή να υποστηρίζει τον διαρκώς βελτιωμένο σύγχρονο τρόπο ζωής, να εξοικονομεί ενέργεια, να μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση, να προστατεύει την υγεία του πολίτη, να δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη και να εξασφαλίζει μια οικονομικά προσιτή, ασφαλή και ευέλικτη μετακίνηση για όλους.

Ένα βασικό στοιχείο μιας αειφόρου πολιτικής στον τομέα των μεταφορών πρέπει να είναι και η χρήση νέων εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον. Η χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων αποτελεί σήμερα μια αποτελεσματική διέξοδο στο οξύ πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη όλων των στόχων μιας βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των μεταφορών σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα.

Στόχος της Ε.Ε είναι η ανάπτυξη κοινών τεχνικών προδιαγραφών και ο ορισμός ξεκάθαρων στόχων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα, ανάμεσα στα οποία το CNG και το LNG (τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο). Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο CNG και το LNG προτείνεται η δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου πρατηρίων για τον εφοδιασμό οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο (είτε σε μορφή CNG είτε LNG). Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να οριστούν ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των πρατηρίων σε εθνικό επίπεδο, 150 χιλιόμετρα μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο πρατηρίων CNG και 400 χλμ μεταξύ δύο πρατηρίων LNG».

Τα εν λειτουργία πρατήρια και οι μελλοντικές υποδομές

Στην Ελλάδα, η ΔΕΠΑ προκειμένου να ανοίξει την αγορά της αεριοκίνησης, με το FISIKON (εμπορική ονομασία του φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων) δημιουργεί υποδομές και υλοποιεί στρατηγικές συνεργασίες, έχοντας ως στόχο το οικονομικό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, να κάνει όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία του στους ελληνικούς δρόμους.

Σήμερα λειτουργούν 7 πρατήρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (τα οποία αναμένεται να αυξηθούν καθώς άλλα 6 βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης), ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται πρατήρια στην Λάρισα και την Λαμία. Συγκεκριμένα τα εν λειτουργία πρατήρια είναι:

Στην Αθήνα:

 • ΕΚΟ – Λεωφ. Κηφισίας 264, Κηφισιά
 • ΕΚΟ – 8ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια
 • Πρατήριο Fisikon στην Ανθούσα, στον παράδρομο της Αττικής Οδού
 • Πρατήριο Fisikon στα Άνω Λιόσια

Στη Θεσσαλονίκη:

 • EKO – Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 128, Πυλαία, και ΒΡ – Λεωφ. Κ. Καραμανλή 36, Νέα Μαγνησία,

Στο Βόλο:

ΒΡ – οδό Λαρίσης 202.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρατήρια φυσικού αερίου έχουν φθάσει τα 25.300 σε όλο τον κόσμο προκειμένου να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των 19 εκατομμυρίων οχημάτων που κυκλοφορούν σε Ευρώπη και Αμερική. Ειδικότερα, όσον αφορά στην Ευρώπη, λειτουργούν συνολικά 4.720 πρατήρια προκειμένου να ανεφοδιάσουν τα 1,8 εκατομμύρια οχήματα που κινούνται στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Η γειτονική μας Ιταλία, διαθέτει σήμερα 984 σταθμούς ανεφοδιασμού εκ των οποίων οι 165 εγκαταστάθηκαν την τελευταία διετία. Στα ίδια επίπεδα με μικρή διαφορά προς τα κάτω, κινείται και η Γερμανία η οποία διαθέτει 844 πρατήρια ανεφοδιασμού φυσικού αερίου.

Φυσικό αέριο κίνησης: Μοχλός για την πράσινη ανάπτυξη

 • Δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών στον κλάδο της αυτοκίνησης
 • Αύξηση της απασχόλησης
 • Εξοικονόμηση χρηματικών πόρων
 • Ανταγωνιστικά προϊόντα
 • Απεξάρτηση από το πετρέλαιο

Το εναλλακτικό καύσιμο για τους ιδιώτες, τις εταιρίες και τις δημόσιες μεταφορές

Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα εναλλακτικό καύσιμο που χρησιμοποιείται πλέον από ιδιώτες οδηγούς, τους επαγγελματικούς στόλους οχημάτων και τον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών. Για πολλές εταιρείες μία από τις πιο σημαντικές δαπάνες επιβάρυνσης του προϋπολογισμού τους αφορά στον στόλο των οχημάτων τους. Η μεταφορά εμπορευμάτων που παράγουν, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, η μετακίνηση του προσωπικού συντελείται με την βοήθεια επαγγελματικών στόλων (επιβατικά, ελαφρά/βαρέα φορτηγά κλπ). Εταιρείες μεταφορών, καταναλωτικών προϊόντων, ενοικίασης οχημάτων βασίζονται πλέον στη χρήση φυσικού αερίου και επιτυγχάνουν σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες εξοικονόμηση μέχρι και 66% σε σύγκριση με την βενζίνη.