Εξατομικευμένα τέλη κυκλοφορίας για κάθε αυτοκίνητο!

Εξατομικευμένα τέλη κυκλοφορίας για κάθε αυτοκίνητο!

Έρχεται νέο σύστημα για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας το 2018. Στόχος κατά την υφυπουργό κα Παπανάτσιου, είναι η δημιουργία αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Υπάρχουν σκέψεις για την επαναφορά της πληρωμής των τελών με τον μήνα (ή ανά τρίμηνο), προκειμένου να διευκολυνθεί ένας μεγάλος αριθμός κατόχων ΙΧ τονίζει η υπουργός.

Έχουν ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π.χ. με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας). Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας και θα αρθούν σε μεγάλο βαθμό οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος. «Φέτος επιλέξαμε», λέει η υπουργός, «να μείνουν αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να μην γίνουν βεβιασμένες τροποποιήσεις και να πάμε σε ένα ορθότερο σύστημα». Η πληρωμή των τελών για μέρος του έτους και όχι ολόκληρο το έτος ίσχυσε κατ’ εξαίρεση. Θα εξετάσουν αργότερα αν συντρέχουν οι λόγοι να ισχύσει και φέτος μια παρόμοια ρύθμιση. Η κα Παπανάτσιου τονίζει ότι «δεν είναι στην πρόθεση του υπουργείου να γίνει μια μόνιμη ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί κάποιος το αυτοκίνητό του ορισμένους μήνες τον χρόνο, πληρώνοντας το αντίστοιχο κλάσμα των τελών κυκλοφορίας».