Ανατροπές σε Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος και τις χρεώσεις ΥΚΩ

Ανατροπές σε Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος και τις χρεώσεις ΥΚΩ

Αυστηρότερες προϋποθέσεις για την ένταξη καταναλωτών στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ηλεκτρικού ρεύματος και αλλαγές στον τρόπο χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αναμένεται να εισηγηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ πριν από τις 15 Αυγούστου θα έχει ολοκληρώσει την εισήγησή της προς τον υπουργό Ενέργειας Γ. Σταθάκη, για τις αλλαγές στο ΚΟΤ, με την οποία, μεταξύ άλλων, θα προτείνει την καθιέρωση πιο αυστηρών εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την υπαγωγή στις χρεώσεις του κοινωνικού τιμολογίου με στόχο να απολαμβάνουν φθηνότερο ρεύμα όσες κοινωνικές ομάδες είναι πραγματικά ευάλωτες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αλλαγές που προτείνει η Αρχή περιλαμβάνουν τρεις ή τέσσερις κατηγορίες επιδοτήσεων, από δύο που είναι σήμερα, στις οποίες θα εντάσσονται οι καταναλωτές εφόσον ικανοποιούν συνδυαστικά συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος, τραπεζικών καταθέσεων και ακίνητης περιουσίας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το ΚΟΤ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες.

-Στην πρώτη ανήκουν εκείνοι με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά παιδί και με τετραμηνιαία κατανάλωση από 200 kwh – 1.500 kwh. Επίσης στην ίδια κατηγορία ανήκουν τρίτεκνοι με εισόδημα έως 23.500 ευρώ και τετραμηνιαία κατανάλωση 200 – 1.700 kwh.

-Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

 

Χρεώσεις ΥΚΩ

Αλλαγές ετοιμάζεται να εισηγηθεί η ΡΑΕ και στον τρόπο χρέωσης των ΥΚΩ που πληρώνουν οι καταναλωτές. Σήμερα υπάρχουν τέσσερις κλίμακες κατανάλωσης ΥΚΩ με τις αντίστοιχες χρεώσεις. Είναι από 0 έως 1.600 kwh με τιμή 0,00699 ευρώ ανά kwh, από 1.601 έως 2.000 kwh με τιμή τα 0,01570 ευρώ, από 2.001 έως 3.000 kwh με χρέωση 0,03987 ευρώ ανά kwh και η κλίμακα πάνω από 3.001 kwh με τιμή τα 0,04488 ευρώ. Αν κάποιος υπερβεί μία κλίμακα χρεώνεται με την τιμή της επόμενης για όλες τις κιλοβατώρες που κατανάλωσε ακόμη και για εκείνες της προηγούμενης, δηλαδή της χαμηλότερης.

Η ΡΑΕ καταλήγει πως πια η χρέωση όταν υπερβαίνει η κατανάλωση μία κλίμακα θα γίνεται μόνο για τις συγκεκριμένες πρόσθετες ποσότητες ρεύματος.

Αναφορικά με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ για είσπραξη συνολικού ποσού 735.000.000 ευρώ μέσα από αναδρομικές αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, ώστε να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες της σε ΥΚΩ που παρείχε τα έτη 2012 -2016, η Αρχή φέρεται να δικαιολογεί ποσά της τάξης των 350.000.000-400.000.000 ευρώ.

Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr