Υδρογόνο .Όλοι για το περιβάλλον

Υδρογόνο .Όλοι για το περιβάλλον

Το σύνολο σχεδόν των αυτοκινητοβιομηχανιών όπως και των πετρελαϊκών εταιριών, έχουν ήδη αρχίσει να ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος της ερευνάς τους, στην εξέλιξη φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και καυσίμων αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πιέζει συνεχώς προς αυτή τη κατεύθυνση, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη, ως προς το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Προκειμένου λοιπόν να δείξει και έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη των οικολογικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιούργησε ένα κονδύλι 940 εκατομμυρίων Ευρώ, για την έρευνα και εξέλιξη του υδρογόνου, ως καύσιμης ύλης. Το ποσό αυτό θα είναι ένα μέρος, από ένα γιγάντιο πρόγραμμα ανάπτυξης οικολογικών μορφών κίνησης που προωθεί η ΕΕ. Φυσικά αρωγός στο εγχείρημα αυτό θα είναι κατά 50% η ΕΕ και κατά 50% εταιρίες του κλάδου όπως η BMW από τον χώρο των αυτοκινήτων και η Shell από τον χώρο των καυσίμων.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί αφενός στην εξεύρεση των πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των φιλικών μορφών ενέργειας, όπως το υδρογόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφετέρου στην αφύπνιση και στον «εξαναγκασμό» κατά κάποιον τρόπο του συνόλου των εταιριών, στην επένδυση ακόμη μεγαλύτερων κεφαλαίων στον τομέα αυτό.