ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Τον προηγούμενο αιώνα οι ενεργειακές μας ανάγκες καλύφτηκαν κατά ένα ποσοστό της τάξης του 80% από τα ορυκτά καύσιμα. Η αλόγιστη χρήση είχε ως αποτέλεσμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, την εμφάνιση της αιθαλομίχλης και την σχεδόν μόνιμη ύπαρξη νέφους στη πλειονότητα των μεγαλουπόλεων του κόσμου. Για τη κατάσταση αυτή σε ένα μεγάλο βαθμό κατηγορήθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία και η ραγδαία ανάπτυξη και χρήση των αυτοκινήτων. Σαφώς και οι εταιρίες αυτοκινήτων φέρουν ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες.

Μέσα από τον ενότητα ECO του διαδικτυακού ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα πραγματικά αίτια που έφεραν το πλανήτη σε αυτή τη κατάσταση. Παράλληλα θα παρουσιάζουμε τα οικολογικά αυτοκίνητα, τις τάσεις και τις εξελίξεις στο χώρο των καυσίμων. Βέβαια οι γνώμες των ειδικών, των πραγματικά ειδικών και όχι αυτών που το παίζουν ειδικοί, θα φιλοξενούνται στο ηλεκτρονικό ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ. Φυσικά θα παρακολουθούμε και συνολικά τις εξελίξεις που υπάρχουν και οι οποίες είναι πολύ σημαντικές στον τομέα της έρευνας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά για το που βρίσκονται οι πραγματικές λύσεις του ενεργειακούς προβλήματος.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο δυνατόν πιο κατανοητή τη σύγχρονη ορολογία προκειμένου οι όροι βιοκαύσιμα, κυψέλες καυσίμων, υβριδικά αυτοκίνητα να μην ηχούν παράξενα στα αυτιά μας. Και φυσικά θα είμαστε πάντα εδώ για να ακούμε τις διαφορετικές απόψεις και γνώμες, όλων όσων πραγματικά έχουν μια ευαισθησία στο θέμα της οικολογικής μετακίνησης.
του Σωτήρη Βουτσελά