Πρωτοπόρος στο βιοαέριο η Κρήτη

Πρωτοπόρος στο βιοαέριο η Κρήτη

Πρωτοπόρος στο βιοαέριο γίνεται η Κρήτη, μετά από την ομόφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Περιβάλλοντος και τη συμπαράσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

Μέσα από την κατανόηση για την αναγκαιότητα του εγχειρήματος, μπήκαν οι βάσεις για την πρώτη μονάδα βιοαερίου στην Κρήτη, στη Σητεία. Πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης, με σκοπό τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.9MW.

Για μια ακόμη φορά η Σητεία πρωτοπορεί και ανοίγει το δρόμο στη διαχείριση ενός αποβλήτου που θεωρείται ιδιαίτερα βεβαρυμμένο όπως είναι ο κατσίγαρος και άλλων παραπροϊόντων της ελαιουργικής διαδικασίας και στο εξής τα ελαιουργεία της περιοχής δύναται να απαλλαγούν από το βάρος της ιδιοδιαχείρισης ή της ιδιαίτερα ακριβής αλλαγής της λειτουργίας τους σε δύο φάσεις όπως καθορίζει η σχετική ΚΥΑ.

Η μονάδα θα λειτουργεί ως σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας στο δίκτυο της ΔΕΗ σταθερότητα, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας κατά το δυνατόν και στην τοπική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ανταποδοτικών τελών προς το Δήμο και τους συνεργαζόμενους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς κ.α.

Η λειτουργία της μονάδας στηρίζεται στη φυσική διεργασία της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης μέσω μικροοργανισμών σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο. Μια απολύτως φυσική διεργασία που όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούν για να αποδομήσουν την οργανική ύλη, να πάρουν τα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη τους και να αποβάλλουν στη συνέχεια εκείνα που δεν χρειάζονται.

Απ αυτή τη διεργασία παράγεται βιοαέριο το οποίο αποτελείται κυρίως κατά 55-70% μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.

Το μεθάνιο είναι γνωστό για τη τελειότητα της καύσης του, παράγοντας κατά τη διάρκεια αυτής διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Στη περίπτωση της μονάδας αυτής το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο παράγεται προέρχεται από ανανεώσιμο πόρο δλδ προέρχεται από το φυτό που το έχει χρησιμοποιήσει στη διάρκεια της ζωής του για τη φωτοσύνθεση.

Κάθε χρόνο η περιοχή της Σητείας παράγει 100.000 περίπου τόνους κατσίγαρο οι οποίοι καταλήγουν σε ανοιχτές λιμνοδεξαμενές προκαλώντας σε όλη τη περιοχή ιδιαίτερα οχληρές καταστάσεις (οσμές, ρήξη των τοιχίων και πλημμύρισμα των ρεμάτων, υπερχειλίσεις κ.α. ) με αποτέλεσμα να καταλήγουν στη Θάλασσα και να επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ο κατσίγαρός γνωστός για τις φυτοτοξικές του ιδιότητες καθίσταται διαχειρίσιμος πλέον στη μονάδα αυτή με άλλα οργανικά υπολείμματα όπως απόβλητα τυροκομείου, απόβλητα από τη παραγωγική διαδικασία κηπευτικών και πολλών άλλων θερμοκηπιακών παραπροϊόντων.

Η Μονάδα αποτελείται:

1) Από τρεις δεξαμενές δυο πρωτογενούς χώνευσης και μια δευτερογενούς και για προσωρινή αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος.

2) Ένα σύστημα διανομής και μίξης της υγρής πρώτης ύλης με τη στερεή βάση συγκεκριμένης αναλογίας υλικών.

3) Ένα σύστημα για τη θέρμανση των δεξαμενών καθώς πρέπει να λειτουργεί σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, ανάδευση του υποστρώματος στους χωνευτές για ομοιόμορφη θέρμανση αυτου.

Το παραγόμενο από τη διαδικασία βιοαέριο φιλτράρεται εντός του χωνευτή για να απαλλαγεί από το υδρόθειο μέσω ενός συστήματος βιολογικής φίλτρανσης, αφυγρένεται και οδηγείται στη μηχανή εσωτερικής καύσης για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη καύση του βιοαερίου παράγεται θερμότητα η οποία αξιοποιείται στη ξήρανση του χωνεμένου υπολείμματος που προορίζεται για οργανική ύλη εδαφοβελτίωσης με το υπόλοιπο υγρό κλάσμα να επανακυκλοφορεί στο σύστημα ώστε η μονάδα να έχει μηδαμινές ανάγκες σε νερό.

Η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας αυτής σκοπό έχει την ορθολογική διαχείριση και οικονομία τόσο των φυσικών πόρων, όσο και την οικολογική εκμετάλλευση των απορριμμάτων, που η ανθρώπινη επεξεργασία των ανωτέρω αφήνει στο περιβάλλον. Αφενός μεν είναι απαραίτητη η μείωση της παραγωγής σκουπιδιών, προηγείται ωστόσο η διαχείριση αυτών που έχουν παραχθεί και παράγονται καθημερινά.

Από εδώ και πέρα οι Δήμοι διαθέτουν μια πολύ σημαντική εναλλακτική λύση στο χώρο διαχείρισης των αστικών οργανικών αποβλήτων, αντί να τα αχρηστεύουν σε μεγάλους και κοστοβόρους χυτα, η διαχείριση δε του δυναμικού αυτού θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει φθηνότερα ορυκτά καύσιμα, λιγότερους αέριους ρύπους, φθηνότερο ρεύμα και καλύτερη ποιότητα Ζωής. Παράλληλα, είναι και το μοναδικό ίσως εργαλείο που διαθέτουν, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που οι εθνικοί φορείς έχουν αναλάβει ως το έτος 2020, πάντα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2008/98/ΕΚ).