ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΚΕ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
www.greencarfuel.gr

ΑΦΜ
800553604

Δ.Ο.Υ
ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΜΗΤΤΟΥ 62, ΑΘΗΝΑ 11633

ΤΗΛ
2107522600

FAX
2107510501

Email

info@greencarfuel.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1000 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εμμανουέλα Περδικάκη: 80%
Γιώργος Παπαδόπουλος: 20%

ΑΡ. ΓΕΜΗ
129033401000